ÇİLYAD Eğitimi

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD)

T.C Sağlık Bakanlığı  Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi çerçevesinde, acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin katılmasının zorunlu olduğu dört modülden biri olan ve Prof. Dr. Aytuğ Atıcıkoordinatörlüğünde  yürütülen  Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Programıdır.

ÇİLYAD HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) kursu Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve Acil Hekimliği Sertifikasyon Programı Yönetmeliği çerçevesinde sertifikalandırılmaktadır. ÇİLYAD kursu dört gün sürmekte ve aşağıdaki konular teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

1. Çocuklarda Temel Yaşam Desteği 2. Solunum Yetmezliği ve Şokun Tanımlanması 3. Hava Yolunun Açılması ve Solunumun Sağlanması 4. Şok ve Kardiyak Arrest Tedavisi 5. Damar Yolu Açma 6. Ritim Bozuklukları 7. Travma Durumunda Yeniden Canlandırma Uygulamaları ve Omurga Tespiti 8. Yeniden Canlandırma Sonrası Çocuğun Stabilizasyonu ve Taşınması K U Uygulayıcı kurslarında başarılı bulunan ve istekli kişiler ayrıca eğitimci eğitimine alınarak başarılı olanlara eğitimci sertifikaları verilmektedir. Eğitimci sertifikası almış Sağlık Bakanlığı personellerinden bazılarına kurs düzenleme, istatistik ve iletişim konularını içeren bir eğitim verilmekte ve bu kişiler “kurs yöneticisi” olmaya hak kazanmaktadır. Kurs yöneticileri ÇİLYAD modül koordinatöründen ön onay aldıktan sonra kendi bölge eğitim merkezlerine bağlı illerde, il sağlık müdürlüklerinin onayları ile ÇİLYAD kursları düzenleyebilmektedir. Kurs yöneticisi olup en az 10 ÇİLYAD kursu düzenlemiş olanlar dilerlerse “kurs gözetmeni” olabilmekte ve kendi bölgeleri dışında yapılan ÇİLYAD kurslarına gözlemci olarak katılabilmektedir.

ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURS MALZEME LİSTESİ

 A.İstasyonlarda Kullanılan Malzemeler
1. Solutulabilen bebek mankeni
2. Solutulabilen çocuk mankeni
3. Entubasyon yapılabilen kafa mankeni(Bebek ve çocuk )
4. Defibrilatör
5. Endotrakeal tüpler (kaflı,kafsız:3,3.5,4,4.5,5,5.5 numara)
6. Şeffaf yüz maskeleri (bebek ve çocuk için)
7. Balon-Maske cihazı (bebek ve çocuk için,rezervuar ve oksijen hortumu ile birlikte)
8. Laringoskop seti
a- Eğri ve düz bıçaklar (1,2,3 numara)
b- Yedek pil (Laringoskop uygun 2 takım)
c- Yedek ampul (2 adet)
9. Hava yolu kanülleri
a-Orofaringeal (2 adet)
b-Nazofaringeal (2 adet)
10. Laringeal maskeler(2 adet)
11. CO2 dedektörü(2 adet)
12. Stile (2 adet)
13. Eldiven
14. Gazlı bez
15. Steteskop (2 adet)
16. %0.9 NaCl içere mayi
17. Ringer laktat içeren mayi
18. %10 Dextroz içeren mayi
19. Kalsiyum glukonat ampul
20. Adrenalin ampul
21. Sodyum bikarbonat ampul
22. Dopamin flakon
23. Dopbutamin
24. Sodyum Nitroprussid ampul
25. Atropin ampul
26. Lidokain ampul
27. Amiodaron ampul
28. Magnezyum sülfat ampul
29. Adenozin ampul
30. Levosimental flakon(inodilatör)
31. Ritim bozukluklarını gösterir örnek EKG şekilleri
32. Bradikardisi olan çocuğa yaklaşıma dair algoritma
33. Taşikardisi olan çocuğa yaklaşıma dair algoritma
34. Kollaps ritmi olan çocuğa yaklaşım algoritması
35. Büyük ve küçük boy omurga tespit tahtası
36. Büyük ve küçük boyunluk
37. Kalın intraket(2 adet)
38. Enjektör(5,10,20,50 cc lik ikişer adet)
39. Servikal stabilizasyonda kullanılmak üzere havlu
40. İntravenöz kanüller(değişik boylarda)
41. Perkütan santral venöz kateter
42. İntraosseöz iğne-kemik iliği iğnesi
43. Kan iğnesi
44. Serum setleri
45. İntra Osseöz girişim maketi ve kiti
46. İVAN Paketi
47. Flaster
48. EKG paletleri
49. Kaydırıcı jel
50- Uygulama Rehberleri
51- Ventilatör
52- Ritim Bebeği

B.Diğer Malzemeler
1. Barkovizyon
2. Yansı perdesi
3. Bilgisayar
4. Yazıcı
5. Pointer
6. Zil
7. Yaka kartları
8. Makas
9. Kırtasiye(bloknot,kalem,masa isimliği, 3 farklı renkte karton,seloteyp,A4 kağıt)
10. Dijital Fotoğraf makinesi
11. Hesap makinesi
12. Kurs açılış konuşması metni ve basın bilgi notu
13. Kurs sonu sunuş programı
14. Sertifikalar(imza ve kaşeli)
15. Kaşeler
16. Keçeli kalem(siyah)
17. Yazı tahtası ve kalemi
18. Günlük değerlendirme formları
19. Kişisel bilgi formları
20. Yoklama çizelgesi
21. Kurs öncesi soru ve cevap anahtarları
22. Kurs sonrası soru ve cevap anahtarları
23. Pratik sınav çizelgesi
24. Kurs kitabı(bir ay önceden dağıtılacak,yedek bulundurulacak)
25. Eğitimci kitapları
26. İstasyon bilgi aktarım formu